Skip to main content

Aquest és un Programa de Doctorat conjunt de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València (Estudi General).

Ha sigut distingit amb l’Esment cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació (Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 del 20 d’octubre de 2011), amb període de validesa per als cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

El Programa de Doctorat en Matemàtiques ha sigut verificat pel Consell d’Universitats (febrer 2013) segons l’establit en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i quedant per tant adaptat al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260 de 30 d’octubre de 2007).

El caracter oficial d’aquest programa i la seua inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols s’estableix per Resolució de 2 de juny de 2014 de la Secretaria General d’Universitats (B.O.I del 12 de juny de 2014).

Aquest programa sorgeix a partir de la fusió del Programa Interdepartamental de tercer cicle de Matemàtiques de la Universitat de València i el programa de doctorat Matemàtiques Multidisciplinaries de la Universitat Politècnica de València (tots dos amb esment de qualitat).

Es dirigeix a titulats en Matemàtiques, Estadística, Física, Ciències Experimentals o qualsevol enginyeria superior i pretén ser el doctorat de referència per a la formació dels futurs investigadors en matemàtiques i les seues aplicacions a la Comunitat Valenciana. El perfil d’ingrés recomanat és el d’estudiants que estiguen en possessió del títol de Màster en Recerca Matemàtica (UV-UPV).

Informació institucional Màster Universitari en Investigació Matemàtica UPV

+ INFO

Informació institucional Màster Universitari en Investigació Matemàtica UV

+ INFO

Inscripció i matrícula Màster UV

+ INFO

Inscripció i matrícula Màster UPV

+ INFO