Skip to main content

HORARIS PRIMER QUADRIMESTRE

Inici docència: 18/09/2017

Vacacions de nadal: 22/12/17 al 8/1/18

Finalizació docència: 21/12/2017

Minicongrés: 15-19 enero 2018

ConvOpt: Convexitat y optimizació (opt., UPV, 3 cr., Antonio José Guirao i Vicente Montesinos Santalucía, Seminari B4, planta baixa Edifici 7A)

HerMat: Eines metodològiques en la investigacin matemàtica (obl., UPV, 3 cr., Julio Benítez i Juan Ramón Torregrosa, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)

InvMat: Iniciación a la investigación matemática(obl. UV, 3 cr., Juan Monterde, Laboratorio Infomática II, 2a. Planta Fac. Matemáticas)

MatInd: Modelizació matemàtica en la industria (obl., UPV, 6 cr., J. Alberto Conejero, Pedro Fernández de Córdoba,Alfred Peris Manguillot y Macarena Trujillo Guillén, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edificio 7A)

MatFun: Fonaments de matemàtica avançada (obl., UV, 6 cr., Rafael López,  Anibal Moltó, Pilar Rueda, Aula 1.5, 1a. Planta, Fac. Matemàtiques)

FGDO: Fonaments geomètrics del disseny amb ordinador (opt., UV, 3 cr., José Vicente Beltrán Solsona, Laboratori Infomàtica II, 2a. Planta Fac. Matemàtiques)

TopDes: Topología descriptiva (opt., UPV, 3 cr., David Jornet, Manuel López Pellicer  i Pablo Sevilla Peris, Seminario B4, planta baixa Edifici 7A)

SemAna: Seminari d’Análisi Matemàtic (opt., UV, 3 cr., Sergio Segura de León, Aula 0.4, Planta BaixaFac. Matemàtiques)

EcuDif: Ecuacions diferencials aleatories i aplicacions (opt., UPV, 3 cr., Juan Carlos Cortés López, Rafael Villanueva, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)
OpeFun: Operadors entre espacis de funcions analítiques o diferenciables (opt. UPV, 3 cr., José Bonet, David Jornet i Pablo Sevilla, Seminari B4, planta baixa Edifici 7A)

Atenció: Les sesions són de 2 hores y 10 minuts per a poder completar la docència en 14 semanes y deixar la següent setmana per al minicongrés.

Observacions:

UPV Totes les sesions al campus de la UPV.

UVTotes les sesions a la UV.

HORARIS SEGON QUADRIMESTRE

Inici docència: 29/01/2018

Finalització docència: 24/05/2018

SistDin: Sistemes dinàmics discrets, caos i fractals (opt., UPV, 3 cr., Félix Martínez Jiménez, Seminari B4, planta baixa Edifici 7A)

MetAlg: Mètodes algebraics i les seues aplicacions (opt., UPV, 3 cr., Mª José Felipe, Ana Martínez, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)

EspFun: Espais de funcions i aproximació (opt., UPV, 3 cr., José M. Calabuig Rodríguez, Enrique Sánchez Pérez , Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)

AnaMat: Anàlisi Matemàtica i aplicacions (opt., UV, 3 cr., Jesús García Falset, Enrique Llorens Fuster, Aula 0.5, Planta Baixa Fac. Matemàtiques)

MetNum: Mètodes numèrics per a la resolució de sistemes d’equacions (opt., UPV, 3 cr., Damian Ginestar Peiró, Alicia Be, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)

EstAsi: Estructures asimètriques topològiques fuzzy i aplicacions (opt., UPV, 3 cr., Valentín Gregori Gregori, Jesús Rodríguez López, Seminari B4, planta baixa Edifici 7A)

RedNeuAlgGen: Xarxes Neuronals i Algorismes Genètics (opt. UPV, 3cr. José M. Calabuig i Lluís García Raffi, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)

TraSeñ: Tractament de senyals i imatges digitals mitjançant wavelets (opt., UPV, 3 cr., Alfredo Peris Manguillot, Francisco Ródenas Escribá, Aula Informàtica Dept. Matemàtica Aplicada, 2a planta Edifici 7A)

SemAlg: Seminari d’Àlgebra (opt., UV, 3 cr., Algebra, Adolfo Ballester Bolinches, Ramón Esteban Romero, Aula 1.5, 1a. Planta Fac. Matemàtiques)

SemGeo: Seminari de Geometria (opt., UV, 3 cr., Olga Gil Medrano, Aula 1.5, 1a. Planta Fac. Matemàtiques)

SemApl: Seminari de Matemàtica Aplicada (opt., UV, 3 cr., Mat.Aplicada. Luis Marco, Aula 1.5, 1a. Planta Fac. Matemàtiques)

Observacions:

UPV Totes les sessions en el campus de la UPV.

UV Totes les sessions en la UV.

DATES IMPORTANTS

Dates importants – Universitat de València:

Lliurament de treballs: 31 gener | 10 juny (primera |segona convocatòries)
Lliurament de notes: 20 febrer | 9 juliol
Lliurament TFM: 10 juliol | 7 de setembre
Lectura TFM: 16 juliol | 14 setembre
Entrega guies docents: 13 juliol